Jøssåsen landsby søker etter medarbeidere

Dynamisk, voksende Camphill felleskap søker mennesker som er villige til å ta ansvar i et av våre familiehus, hvor man bor og arbeider sammen med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Erfaring fra Camphill er ikke avgjørende, men åpenhet for å leve i et felleskap og vilje til å lære nye ting er viktig.
Se vår hjemmeside www.jossasen.no
Ta kontakt application@jossasen.no